Ontwikkelen van ondernemerschap door samenwerking

Juist nu is het belangrijk dat iedere zzp’er zijn talenten en vermogens optimaal benut en focust op de markt. Ondernemers doen er goed aan hun aandacht te richten op het vergroten van hun aanpassingsvermogen met middelen die ze zelf kunnen beïnvloeden.

De crisis leidt tot een permanente stroom van aanpassingen van kaders en (fiscale) regelgeving. Beter en minder zijn uitgangspunten voor het leveren van hoogwaardige dienstverlening en maatwerk.

Omdat mensen niet alleen mogelijkheden hebben maar ook beperkingen groeit de noodzaak tot samenwerken. Samenwerking tussen zzp'ers op basis van aanvullen van elkaars sterke en zwakke kanten maakt synergie mogelijk.

Academie voor TeamOndernemen

Omdat mensen niet alleen mogelijkheden hebben maar ook beperkingen bestaat een groeiende noodzaak om zelfstandig ondernemerschap te combineren met partnership, netwerken en andere kleinschalige vormen van samenwerking.

Academie voor TeamOndernemen informeert, traint en coacht zzp’ers in vormen van samenwerking die gericht zijn op dienstverlening in plaats van op beheersing.

De visie van Academie voor TeamOndernemen is gebaseerd op de kracht van morele binding. Mensen werken samen op basis van innerlijke motivatie en wederzijds commitment. Dialoog en uitwisseling staan centraal: interactief afspraken maken en realiseren door betrokkenen, op een wijze die alle betrokkenen als efficiënt en rechtvaardig ervaren.

TeamOndernemen